Navigation
National Executive Committee
Mr. Dhurbaraj Dhakal
Mr. Dhurbaraj Dhakal Central Board Member 9851226139
Mr. Shukra Raj Bhandari
Mr. Shukra Raj Bhandari Central Board Member 9857821771
Mr. Nabin Raj Paudel
Mr. Nabin Raj Paudel Central Board Member 9851029885
Mr. Krishnahari Ghmire
Mr. Krishnahari Ghmire Central Board Member 9854040008
Mrs. Dipu Pokhrel
Mrs. Dipu Pokhrel Central Board Member 9856021023
Mrs. Kamala Kandel
Mrs. Kamala Kandel Central Board Member 9842023843
Mrs. Gita Neupane
Mrs. Gita Neupane Central Board Member 9851069072
Mr.Nabin Narsingh Nepali
Mr.Nabin Narsingh Nepali Central Board Member 9842822797
Mr. Ajay Kumar Yadav
Mr. Ajay Kumar Yadav Central Board Member 9855025530
Mr. Krishna kumar aesmali
Mr. Krishna kumar aesmali Central Board Member 9854036579
Mrs. Puspa Chaudari
Mrs. Puspa Chaudari Central Board Member 9848029718
Mr. Hemanta Bahadur Biswakarma
Mr. Hemanta Bahadur Biswakarma Central Board Member 9848023632